Repere

296

A fost publicat publicat ghidul de finanțare pentru dezvoltarea transportului naval și multimodal

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027, informează că a publicat ghidul de finanțare pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal din cadrul PT 2021-2027.

Ghidul solicitantului - Dezvoltarea transportului naval și multimodal (P7), se adresează solicitanților care doresc să obțină finanțare din FC prin intermediul celor trei apeluri de proiecte care vor fi lansate în cadrul Priorității 7, cuprinzând informațiile și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu.

(P7) Apel de proiecte privind investițiile din infrastructura navală- proiecte noi (beneficiari publici și privați), după cum urmează:

Alocarea FC:   185 mil. euro

** din care 5 mil. euro pentru creșterea capacității administrative a beneficiarilor publici pentru proiectele de investiții în dezvoltarea transportului naval, cheltuielile aferente acestora fiind incluse în cererile de finanțare aferente proiectelor de investiții

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 1,11 mld. Euro

** din care 30 mil. euro creșterea capacității administrative a beneficiarilor publici pentru proiectele de investiții în dezvoltarea transportului naval

Rata de cofinanțare: 50%

** pentru beneficiari finanțați din bugetele locale, respectiv privați rata de cofinanțare este 50% FC, 48% BS și 2% buget local/propriu

Tip: apel de proiecte necompetitive cu depunere continuă

(P7) Apel de proiecte privind investițiile din infrastructura navală- proiecte fazate

Alocarea FC: 45 mil. euro

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 270 mil. euro

Rata de cofinanțare: 50%

** pentru beneficiari finanțați din bugetele locale, respectiv privați rata de cofinanțare este 50% FC, 48% BS și 2% buget local/propriu

Tip: apel de proiecte necompetitive cu depunere continuă

(P7) Apel de proiecte privind investițiile din sectorul transportului multimodal (beneficiari publici și privați)

Alocarea FC: 15 mil. euro

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 90 mil. euro

Rata de cofinanțare: 50%

** pentru beneficiari finanțați din bugetele locale, respectiv privați rata de cofinanțare este 50% FC, 48% BS și 2% buget local/propriu

Tip: apel de proiecte competitive cu termen-limită de depunere

Solicitanți eligibili în cadrul celor trei apeluri:

administratorii porturilor maritime și fluviale;

administratorii de căi navigabile;

operatori portuari privați / de transport naval /de terminale logistice;

MTI;

Unități Administrativ Teritoriale;

Parteneriate între beneficiari;

** Pentru toate categoriile de beneficiari, se vor avea în vedere regulile de eligibilitate a solicitantului definite în cadrul Secțiunii 5.1.1 din Ghid.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

-proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii în porturile maritime (TEN-T), căile navigabile interioare și porturi interioare (TEN-T), cu excepția instalațiilor dedicate transportului de combustibili fosili;

-proiecte de investiții - fazate din POIM 2014-2020, OS 1.3 și OS 2.4;

-proiecte de sprijin pentru pregătirea documentației tehnico – economice aferente investițiilor eligibile în cadrul prezentei priorități, care nu intră sub incidența ajutorului de stat.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2