Constructii

382

A fost stabilit programul ”Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București”

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de Finanțare nr.23 pentru Proiectul  „Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară AP 1. Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv specific OS 1.1 Creșterea mobilității pe reteaua rutieră TEN-T centrală.

Localizarea proiectului: Municipiul București și Județul Ilfov

Scopul și obiectivele generale ale proiectului Obiectivul general al acestui proiect este de a finaliza rețeaua de drumuri orbitale București pentru a asigura interconectivitatea adecvată între 3autostrăzi existente și drumurile naționale cu statut de drumuri europene, autostrăzi și drumuri europene pentru care km 0 este definit în Bucureşti.

Obiectivele principale ale proiectului (construirea a 51.195 km de secțiune de autostradă 2x2 nouă (sector sud A0 București-centura ocolitoare la profil de autostradă); modernizarea a 20.219 km de drum național pe sectoarele A1-DN7 și DN2-A2, parte a centurii existente a Bucureștiului (din care 8,695 km pentru sectorul A1-DN7 și 11,524 km pentru sectorul DN2-A2); construirea a 4 Pasaje (Domnești, Mogoșoaia, Oltenița și Berceni); lărgirea la 4 benzi a 14.525 km din centura existentă a Bucureștiului între A1-DN5) sunt în conformitate cu LIOP 2014-2020, Axa Prioritară AP 1. Îmbunatățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv tematic 7, Obiectivul specific 1.1-Creșterea mobilității pe rețeaua de drumuri TEN-T-centrală.

Descrierea proiectului:

Rezultate preconizate (proiect):

1. Construcția a 51.195 km de secțiune de autostradă 2x2 nouă (sector sud A0 București-centura ocolitoare la profil de autostradă),42 poduri și pasaje, 5 puncte de interconexiune, 4 parcări pe termen scurt, 1 zonă de servicii, 1 centru de întreținere și coordonare și 1 punct de sprijin și întreținere;

2. Modernizarea a 20,219 km de drum național pe sectoarele A1-DN7 și DN2-A2, parte a centurii existente a Bucureștiului (din care 8,695 km pentru sectorul A1-DN7 și 11,524 km pentru sectorul DN2-A2), împreună cu sectorul A1-DN7:

2 poduri reabilitate, 1 pasaj reabilitat, 3 poduri noi, 2 pasaje noi, 11 intersecții, 1 parcare; sectorul DN2-A2: 2 pasaje reabilitate, 3 pasaje noi, 4 intersecții, 1 parcare, 1 punct de întoarcere cu sens giratoriu; - Punctul de întoarcere pe centura București în zona autostrăzii A1: 1 punct de întoarcere, 1 parcare.

3. Construirea a 4 Pasaje (Pasajele Domnești, Pasajele Mogoșoaia, Oltenița și Berceni)

4. Lărgirea la 4 benzi a 14.525 km din centura existentă a Bucureștiului  între sectorul A1-DN5, care include: 3 pasaje noi, 1 parcare reabilitată, 3 parcări noi și 5 intersecții.

5. Reducerea timpului de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T de la 92,5 minute (valoare la începutul perioadei de implementare) până la 60,9 minute pentru ruta A3-DN6  și de la 98,6 minute (valoare la începutul perioadei de punere în aplicare) la 55,5 minute pentru ruta A2-A1.

Componenta 1 : Autostrada de Centura Bucuresti Sud de la km 0+000-km 100+900.

Lot 1 - Sectorul 1 de la km 52+070-km 52+770 aferent Centurii de Nord; - Sectorul 2 de la km 52+770-km 69+000 aferent Centurii de Sud.

Lot 2 - Km 69+000-km 85+300.

Lot 3: - Sectorul 1 de la Km 85+300- km 100+765 aferent centurii de Sud; - Sectorul 2 de la km 0+000-km 2+500 aferent Centurii de Nord.

Componenta 2- Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN7 si DN2 - A2

Lot 1 -  Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN7;

Lot 2 -  Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre DN2 - A2

Componenta 3- Pasaj Domnesti

Componenta 4-Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520”

Lot 1: Amenajare nod rutier CB DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190

Lot 2: Amenajare nod rutier CB DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600

Componenta 5- Pasaj Mogosoia

Componenta 6- Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN5

Lot 1:  Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765

Lot 2: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre 54+700 si DN5 (km 40+000)

Conform Actului Aditional nr. 5/17.08.2023

Valoarea totala a proiectului: 7.597.780.021,21 lei

Valoarea cofinantarii asigurate de UE: 44.384.579.297,81 lei

Valoarea finanțării naționale: 773.749.287,80 lei

Perioada de implementarea proiectului este de 120 luni, respectiv intre data 01.01.2014 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2