Repere

253

Activitatea întreprinderilor din construcţii, în anul 2022 (Date finale)

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

În anul 2022 numărul mediu de salariaţi a crescut cu 1,0 % faţă de anul 2021.  Întreprinderile din sectorul Servicii de piață au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (38,0%), urmate de cele din industrie (30,0%).

Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 20  salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5 salariaţi.

Comparativ cu anul 2021 numărul total de întreprinderi a crescut  cu  2,9%. La sfârşitul anului 2022, sectorul industrie însuma 60689 întreprinderi, respectiv 9,4% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piață). 

Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului Servicii de piață, respectiv 51,1%.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (39,8%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 7,2% din totalul cifrei de afaceri.

Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută în 2022, în proporţie de 34,9% în servicii de piață, 32,2% în industrie,  23,6% în comerţ  și 9,3% în construcţii.

Structura investiţiilor brute în cadrul sectoarelor de activitate economică se prezintă astfel: industrie 34,0%, servicii de piață 30,0%, construcții 20,8%, iar comerț 15,2%.

Rezultatul brut al exerciţiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare de activitate economică, serviciile de piață și comerțul înregistrând 57,8% din valoarea rezultatului brut.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2