Constructii

208

Condițiile de construcție a Centurii de Ocolire Craiova Sud se modifică

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 255/01.08.2023, pentru proiectul: „Constructia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Constructia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6” este de 196.963.191,84 lei (Etapa I si Etapa II),  iar valoarea contractului de finantare aferent Etapei I este de 2.702.786,31 lei, finantata un cadrul POIM 2014- 2020, dupa cum urmeaza;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 2.108.542,17 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 372.095,67 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferenta Etapei I si II.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. (Foto: Freepik) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2