Constructii

304

Constructia Autostrazii Lugoj- Deva, Lot 2. Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbrava- Deva)

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.7, la Contractul de Finanțare nr.89/21.07.2017, pentru proiectul:

„Constructia Autostrazii Lugoj - Deva, Lot 2. Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbrava - Deva)”

Prin semnarea Actului Aditional nr.7 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.I (1) la Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.631.322.358,61 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 1.065.264.879,38 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 187.987.919,87 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2