Constructii

201

DN 52 Alexandria - Tr. Magurele va fi modernizat

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 10.05.2024, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 244/12.06.2023, pentru proiectul: „Modernizare DN52 Alexandria- Tr. Magurele km 1+350- km 44+600, km 49+194- km52+649”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale: 

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Modernizare DN52 Alexandria- Tr. Magurele km 1+350- km 44+600, km 49+194- km52+649” este de 173.788.706,87 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I si Etapa II) este de139.475.922 lei. iar valoarea aferenta Etapei I POIM se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala aferenta Etapei I POIM este de 57.145.626, 20 lei.

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala  aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 38.880.483,67, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 6.861.261,82 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2