Constructii

304

Elaborarea studiului de fezabilitate Varianta de Ocolire Horezu

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr.262 pentru proiectul  ”Elaborare Studiu de fezabilitate Varianta de Ocolire Horezu”.

Contractul are in vedere finantarea nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare:

Dezvoltarea unui sistem de transportmultimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului este: elaborarea Studiului de fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 902.152, 65 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala  – 645.812,15 lei, 15% contribuția proprie 113.966,85 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 24 luni, respectiv între data 01.01. 2022 și 31.12. 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2