Repere

365

INS: Resursele de energie ale României în 2022-Date definitive

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Resursele de energie totale disponibile în anul 2022 au înregistrat o scădere față de cele din anul 2021; comparativ cu anul precedent, producția de energie primară a scăzut cu 3,2%, importurile de resurse energetice au crescut cu 2,8%, consumul intern brut de energie a scăzut cu 7,7%, iar consumul final energetic a înregistrat o scădere de 5,3%. 

Resursele de energie totale disponibile în anul 2022 au înregistrat o scădere față de cele din anul precedent, cumulând 42,5 milioane tone echivalent petrol1) (tep), această evoluție fiind cauzată de scăderea producției de energie primară.

Scăderi mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-25,1%), produsele petroliere din import (-18,5%) și cărbuni (-12,1%). Doar resursele de țiței au crescut (+1634 mii tep, reprezentând 15,0%).

Producţia de energie primară în anul 2022, de 22262 mii tep, a scăzut cu 737 mii tep faţă de anul 2021, pe fondul scăderii producțiilor de cărbuni, energie electrică din surse regenerabile și țiței. Producția de gaze naturale utilizabile a crescut cu 98 mii tep (+1,3%).

Importul de produse energetice a crescut  în anul 2022 cu 2,8% faţă de anul 2021, din cauza creșterii importurilor de țiței (+27,6%). Importurile de cărbuni, gaze naturale utilizabile și produse petroliere au înregistrat scăderi.

În anul 2022, consumul final energetic, pe total economie,  a scăzut cu 1339 mii tep (-5,3%) față de anul 2021, datorită scăderilor din industrie, agricultură și silvicultură și populație.

Totuși, au crescut consumurile din transporturi și alte ramuri ale economiei (8,3%, respectiv 3,5%).   Ca pondere în totalul consumului final energetic, consumul populației și-a păstrat primul loc (32,9%), urmat de transporturi și industrie (31,4% respectiv 23,9%).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2