Repere

323

Modificări ale contractului de construcție a Drumului expres Brăila – Galați

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 145/10.06.2022, pentru proiectul: „Constructia Drumului expres Braila- Galati”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Constructia Drumului expres Braila- Galati” este de 506.438.896,08 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I si Etapa II) este de 363.261.081,05 lei iar valoarea contractului de finantare aferent Etapei I este de195.536.132,18 lei, finantata un cadrul POIM 2014- 2020, este dupa cum urmeaza;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 126.169.152,97 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I este în sumă de 22.265.144,64 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. (Foto: Dreamstime) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2