Repere

413

Noi fonduri pentru înregistrarea sistematică a proprietăților

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

MDLPA informeaza ca majorarea sumelor cu care sunt finanțate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților contractate de primării la nivel de sector cadastral și asigurarea fondurilor bugetare pentru lucrări de înregistrare sistematică în minimum trei unități administrativ-teritoriale (UAT) din fiecare județ, nominalizate de consiliile judeţene, sunt două dintre noile prevederi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, publicate în Monitorul Oficial al României Nr. 25/11.01.2024.

Potrivit modificărilor și completărilor aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, sunt majorate sumele acordate pentru lucrările de înregistrare sistematică contractate de primării la nivel de sector cadastral, de la 84 de lei + TVA/carte funciară, la 109 lei + TVA/carte funciară.

Totodată, sunt asigurate fondurile pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) pentru minimum trei UAT-uri din cadrul fiecărui judeţ, nominalizate de consiliile judeţene.

O altă modificare a actului normativ permite finanțarea, prin PNCCF, a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de comisiile locale de restituire a proprietăților funciare.

În cazul terenurilor din extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar și pentru care suprafața din măsurători este mai mare decât cea înscrisă în actele de proprietate, diferența de suprafață va fi înscrisă cu mențiunea proprietar neidentificat și rămâne în rezerva Comisiei locale de fond funciar.

Prestatorul respectivei lucrări de înregistrare sistematică va fi remunerat cu 50% din prețul pentru unitatea de măsură, respectiv hectar sau imobil.

Noile prevederi permit accelerarea procedurii de înregistrare sistematică a proprietăților, prin eliminarea obligativității contrasemnării, de către primar, a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic, precum și prin simplificarea normelor referitoare la înscrierea posesiei în cartea funciară.

De asemenea, modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare clarifică statutul instituțiilor subordonate Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), respectiv al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), al birourilor teritoriale și cel al funcției de registrator coordonator. 

Actul normativ instituie obligativitatea unei practici unitare în materie de publicitate imobiliară, la nivel național, și clarifică normele referitoare la înscrierea condominiilor. Noile prevederi vor intra în vigoare după trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2