Constructii

338

Optimizarea cadrului normativ din domeniul construcțiilor, în atenția Ministerului Dezvoltării

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a organizat conferința finală a proiectului “Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor” (cod MySMIS 129900/SIPOCA 731).

Implementarea proiectului contribuie la optimizarea fondului de reglementări tehnice și dezvoltarea unor instrumente metodologice, pentru asigurarea proiectării de calitate în domeniul ingineriei și arhitecturii și îndeplinirii angajamentelor asumate la nivel guvernamental.

Proiectul se derulează inclusiv din perspectiva transpunerii și implementării în legislația națională a actelor comunitare în domeniul construcțiilor.

Activitățile derulate în cadrul proiectului și actele normative rezultate propun abordări și norme noi, corelate cu prioritățile și provocările privind neutralitatea climatică, dezvoltarea durabilă, adaptarea la schimbările climatice, transformarea digitală, sănătatea publică, și care vin în sprijinul asigurării sustenabilității mediului construit și îmbunătățirii calității vieții, având ca tematici specifice:

performanța energetică a clădirilor;

asigurarea calității aerului din interiorul clădirilor;

reducerea riscurilor de dezastre naturale și adaptarea la schimbări;

digitalizarea în sectorul construcțiilor;

reglementarea privind infrastructura de transport;

menținerea cerințelor de calitate în construcții.

Conferința a avut ca principal obiectiv promovarea rezultatelor obținute în implementarea proiectului către toți factorii interesați, având în vedere rolul fiecărei părți în aplicarea unitară și coerentă a prevederilor normative pentru asigurarea calității construcțiilor, pe domenii de competență, și în gestionarea eficientă a finanțărilor.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 4 ani, începând din data de 15 octombrie 2019, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA 2014 – 2020).

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2