Constructii

252

Pe Autostrazile A1, A2 și A3 vor fi construite nouă noduri rutiere

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 98/29.04.2021, pentru proiectul: 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.904.083,18 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 1.367.705,85 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 241.359,85 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 295.017,48 lei.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2