Utilaje

498

Poziția CECE referitoare la transferul de date în Industria Construcțiilor de Utilaje pentru Construcții

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Ca urmare a elaborării normelor privind utilizarea datelor de interes industrial de către Comisia Europeană, CECE (Asociația Europeană a Constructorilor de Mașini și Utilaje pentru Cosntrucții), a emis următorul comunicat: ”Sectorul mașinilor de construcții este ferm angajat în transformarea digitală a industriei construcțiilor, cu scopul de a permite partajarea datelor în serviciul productivității și durabilității. Schimbul de date este un element integrat al relațiilor și modelelor de afaceri bazate pe principiul libertății contractuale. Prin urmare, este esențial ca reglementările care vizează stabilirea de noi relații de afaceri bazate pe date, cum ar fi Legea privind datele, să nu submineze practicile și modelele de afaceri consolidate existente. CECE salută activitatea Parlamentului European și a Consiliului cu privire la multe aspecte ale propunerii. Cu toate acestea, îi avertizăm pe colegislatorii UE împotriva posibilelor consecințe economice neintenționate în lanțurile valorice ale datelor. Solicităm Parlamentului European și Consiliului să ia în considerare următoarele aspecte în contextul fazei de negocieri interinstituționale. CECE salută definiția datelor propusă de Consiliu. Noțiunea de date disponibile cu ușurință deținătorilor de date oferă securitate juridică cu privire la tipul de date acoperite de obligațiile de partajare a datelor din capitolele II și III. Aceasta implică faptul că datele sunt mai întâi accesibile deținătorilor de date fără a depăși o simplă operațiune. Dimpotrivă, abordarea Parlamentului European cu privire la datele accesibile lasă loc de interpretare, deoarece datele care sunt „accesibile” nu sunt întotdeauna disponibile cu ușurință deținătorilor de date. În plus, în funcție de dorința producătorului, datele pot fi fie accesate, fie nu de către utilizatori. Datele derivate sau deduse nu ar trebui dezvăluite în niciun caz, deoarece sunt informațiile cele mai sensibile la investiții și la DPI/secretele comerciale. CECE sprijină abordarea Consiliului privind protecția secretelor comerciale față de terți Recunoaștem progresele înregistrate în ceea ce privește protecția secretelor comerciale și drepturile de proprietate intelectuală: secretele comerciale trebuie identificate de deținătorii de date și dezvăluite numai cu acordul acestora. Abordarea generală a Consiliului permite deținătorilor de date să refuze cererea de acces la date în anumite circumstanțe. Recomandăm menținerea acestei prevederi în textul final al Legii privind datele, deoarece dreptul utilizatorilor de a accesa date trebuie echilibrat față de drepturile de proprietate și libertatea de a desfășura afaceri. CECE recomandă extinderea clauzei de neconcurență la serviciile conexe Salutăm noua formulare a clauzei de neconcurență, care interzice acum utilizatorilor să folosească datele pentru a submina situația economică a producătorului și să le partajeze cu terți pentru a eluda clauza. Cu toate acestea, prevederea ar trebui să acopere și serviciile conexe în domeniul de aplicare al Legii privind datele. În consecință, referirea la produs care concurează „direct” propusă de Parlamentul European în P O S I T I O N P A P E R Bruxelles, 26.04.2023. Articolul 4 alineatul (4) ar trebui modificat pentru a citi „produs și servicii conexe care concurează” pentru a asigura securitatea juridică în conformitate cu obiectivele regulamentului. IV. CECE salută abordarea Consiliului privind compensarea rezonabilă După cum a propus Consiliul, mecanismul de determinare a nivelului de compensare rezonabilă pentru deținătorul de date pentru a pune la dispoziție datele ar trebui să includă costurile suportate și investițiile necesare pentru punerea la dispoziție a datelor, plus o marjă. CECE consideră că deținătorii de date au întotdeauna dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate pentru punerea la dispoziție a datelor. Mai exact, în relațiile între afaceri, companiile ar trebui să aibă posibilitatea de a găsi relații reciproc avantajoase bazate pe date, recunoscând rolul central al clauzelor contractuale flexibile, inclusiv compensarea. CECE susține abordarea Parlamentului European cu privire la acordurile de exclusivitate CECE subliniază necesitatea asigurării principiului libertății contractului. Acordurile voluntare privind partajarea datelor, inclusiv cu privire la exclusivitate, ar trebui să rămână neafectate. Prin urmare, salutăm abordarea Parlamentului European cu privire la acordurile de exclusivitate între deținătorii de date și destinatarii datelor. După cum se propune prin mandatul Parlamentului, articolul 8 alineatul (4) ar trebui eliminat, deoarece interzice deținătorului de date să încheie un contract în exclusivitate cu destinatarii datelor. Din perspectivă comercială, pierderea drepturilor de exclusivitate va împiedica investițiile în inovare și dezvoltarea de servicii noi și inovatoare. Jucătorii din contextele de partajare a datelor industriale ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de a negocia liber termenii relațiilor lor contractuale. CECE pledează cu fermitate pentru perioada de tranziție extinsă propusă de Consiliu O perioadă de tranziție de 24 de luni de la intrarea în vigoare, urmată de o întârziere în aplicarea obligațiilor de proiectare și fabricație egală cu 12 luni va permite producătorilor de echipamente de construcții să își realizeze produsele. conform noilor cerințe de partajare a datelor. Dimpotrivă, CECE este îngrijorat de clauza de retroactivitate pe 5 ani propusă de Parlamentul European, care este se opune cu fermitate. Pentru producătorii de mașini de construcții, aplicarea retroactivă a obligațiilor deținătorului de date față de utilizatori va avea un impact asupra prestării de servicii legate de produsele lor. “ Datele colectate de aceste mașini sunt mai întâi stocate pe servere de înaltă performanță pentru a asigura o procesare rapidă și pentru a oferi acces ușor. De-a lungul timpului, aceste date sunt transferate în arhive pe măsură ce cererile de acces se reduc treptat. Ca atare, punerea la dispoziția utilizatorului a 5 ani de date retroactive va necesita eforturi semnificative și, prin urmare, va genera costuri substanțiale de infrastructură. În plus, producătorii noștri plătesc pentru abonamentul de telematică și telecomunicații, care este furnizat de furnizorii lor. Clienții pot obține oricând serviciile telematice și accesul la datele aferente contra cost. Aplicarea retroactivă a Legii privind datele va crea o inechitabilitate pentru clienții care au plătit în trecut pentru serviciile telematice și datele aferente: producătorul ar trebui apoi să ramburseze taxa pe care a perceput-o deja clienților pentru astfel de servicii în ultimii 5 ani, creând astfel o povară financiară injustă pentru producători și potențiale probleme juridice.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2