Constructii

373

Pregatirea proiectului de infrastructură rutieră pentru Varianta de Ocolire Vaslui

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr.61/26.02.2020, pentru proiectul:

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui”

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.I la Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:. Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.233.244,20 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 885.888,70 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 156.333,30 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2