Repere

365

Reacție MDLPA împotriva unor informații considerate eronate

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Ca urmare a apariției articolului “Demnitarul care a distrus arhiva ANL”, publicat de Anchete Speciale (www.anchetespeciale.ro) în data de 27 ianuarie 2024, pentru o corectă și obiectivă informare a publicului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației face următoarele

PRECIZĂRI

-Referitor la faptul că “Ministrul Dezvoltării, PNL-istul Adrian Ioan Veștea le-a dat ordin anul trecut funcționarilor Corpului de Control să distrugă arhiva Agenției Naționale pentru Locuințe, în special pe cea dedicată construirii ansamblului de locuințe cu credit ipotecar din sectorul 6 al capitalei”, menționăm că nu s-a dat nicio dispoziție de distrugere a Arhivei Agenției Naționale pentru Locuințe.

Prin Raportul de control al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 142669/16.12.2022 (când Adrian-Ioan Veștea nu era ministru al devoltării), s-au dispus o serie de măsuri, una vizând arhivarea și depozitarea documentelor în cadrul ANL.

În vederea verificării aspectelor care privesc arhivarea și depozitarea documentelor Agenției, echipa de control a efectuat o vizită în spațiile situate la subsolul sediului ANL.  Astfel, în tronsoanele I și IV  ale subsolului clădirii, se regăsesc spațiile arhivei, amenajate cu rafturi, documentele fiind îndosariate în condiții optime de păstrare.

De altfel, tronsoanele I și IV au fost verificare și avizate de către Arhivele Naționale. În tronsoanele II și III, echipa de control a găsit documente aparținând direcțiilor, depozitate, nearhivate, unele dintre acestea fiind grav deteriorate, ca urmare a unor serii de inundații care au afectat subsolul Agenției. Documentele depozitate nu erau predate la data respectivă Biroului Administrativ și Arhivare, în vederea arhivării, în conformitate cu prevederile legale.

Astfel, în vederea respectării prevederilor legale cu privire la păstrarea și ahivarea înscrisurilor Agenției, s-a dispus ca măsură către conducerea ANL să efectueze demersuri pentru organizarea și inventarierea documentelor depozitate în condiții improprii, în vederea arhivării corespunzătoare a acestora sau a distrugerii.

În urma verificării întreprinse de către reprezentanții ANL, aceste documente prezentau o stare avansată de degradare, conducând, astfel, la imposibilitatea efectuării unei inventarieri, în vederea arhivării. Ca urmare a acestui fapt, s-a decis distrugerea acestor documente.

-Referitor la faptul că “Demnitarul român a căutat cu orice preț să șteargă urmele lăsate de fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea și implicarea acesteia în atribuirea cu dedicație, împreună cu conducerea A.N.L, a unor apartamente subvenționate de stat cărora le-a crescut semnificativ în ultimii ani valoarea de piață.

Printre beneficiari s-a numărat și acționarul SC CONCAS SA, milionarul buzoian Ionel Gagu, antreprenorul general al proiectului imobiliar de tip P+1E+M din sectorul 6 al capitalei, păstorit pe vremea aceea de un alt membru de vază al Partidului Național Liberal, Cristian Poteraș”, menționăm că, din anul 2018 și până în prezent, publicația Anchete Speciale, prin domnul Răzvan Durlan, în calitate de publisher, a trimis o serie de solicitări Agenției Naționale pentru Locuințe, având ca obiect cartierul ANL Godeni, Intrarea Pinului, proiect derulat de Agenție prin programul propriu de construcții locuințe prin credit ipotecar. ANL a răspuns acestor solicitări:

Prin adresa nr. 17748/9.08.2021 - “Programul ANL de construcții locuințe prin credit ipotecar nu se adresează doar tinerilor până în 35 de ani.

În cadrul acestui program s-a urmărit dezvoltarea de noi proiecte imobiliare, conform prevederilor legale, fără ca Agenția Națională pentru Locuințe să asigure surse de finanțare de la bugetul de stat. În conformitate cu art.2 alin. 9 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, “resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele ANL se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituții financiare autorizate potrivit legii”.

Prin adresa nr. 19101/24.08.2021 - „toți beneficiarii din amplasamentul Godeni au asigurat finanțarea locuințelor cu credite ipotecare acordate de societățile bancare, care au avut încheiate convenții la acea dată cu Agenția Națională pentru Locuințe. Beneficiarii locuințelor din cartierul  Godeni nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, prin ANL, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”

Prin adresa 3836/9.03.2018 - „ANL nu poate pune la dispoziție lista cu beneficiarii locuințelor construite prin programul de credit ipotecar din amplasamentul Godeni, sector 6, București. Pentru cele 103 unități locative din amplasamentul Godeni sector 6, București, s-au înscris 166 de solicitanți, 6 dintre aceștia neîndeplinind condițiile de solvabilitate bancară.

Criteriile pe baza cărora se alcătuiau punctajele pentru solicitanți erau vârsta, situația locativă, starea civilă, persoane în întreținere, solicitantul are handicap. În cazul existenței punctajului egal, se lua în considerare următoarea ordine în ierarhizare: data depunerii formularului, handicap, situația locativă, vârsta, starea civilă, copii în întreținere.”

Prin adresa nr. 7811/8.05.2020 - „Programul de Locuinţe proprietate personală, construite prin credit ipotecar, derulat de Agenția Națională pentru Locuințe, se adresează tuturor persoanelor cu cetățenie română, care au împlinit vârsta de 18 ani, nefiind condiționat de vârsta solicitantului.

Pentru a putea cumpăra o locuința construită prin acest program, este nevoie de finanțare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) și de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere). În conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanții pot achiziționa și cu plata integrală, din resurse proprii, fără a mai fi necesar un credit bancar.

Repartizarea și atribuirea unităților locative, construite în amplasamentul Godeni, sector 6, București, prin programul Locuințe prin credit ipotecar, s-a realizat cu respectarea tuturor prevederile legale. După atribuire, beneficiarii aveau și posibilitatea legală de a cesiona contractele de construire a locuințelor sau, după finalizarea acestora, înstrăinarea prin contract de  vânzare – cumpărare.” 

Prin adresa nr. 9013/15.05.2020 - “Programul ANL Locuinţe proprietate personală, construite prin credit ipotecar, se adresează tuturor persoanelor cu cetățenie română, care au împlinit vârsta de 18 ani și care pot asigura finanțarea locuinței construite prin agenție (reprezentată de un avans depus de solicitant și de un credit contractat de acesta la băncile partenere).

Contractarea locuințelor cu credit ipotecar din amplasamentul Godeni s-a realizat în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale H.G. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ANL (cap. 3 Atribuțiile ANL; cap.5 Conducerea, administrarea și structura ANL).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, alin. (9), Resursele de finanţare în construcţia de locuinţe cu credit ipotecar care se realizează prin programele A.N.L. se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituţii financiare autorizate potrivit legii; drept urmare, valoarea contractelor pentru dezvoltarea proiectelor pe credit ipotecar nu fac obiectul interesului public.

Totodată, prin cererea de chemare în judecată, formulată de către Răzvan Durlan, publisher Anchete Speciale, în contradictoriu cu Agenția Națională pentru Locuințe, cerere înregistrată pe rolul Tribunalului București (DOSAR NR.10622/3/2021, formulată în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, s-au solicitat o serie de informații și date privind amplasamentul Godeni, respectiv informații și date cu privire la antreprenorul general SC CONCAS SA (valoarea proiectului Godeni, ce bugete a alocat ANL în ultimii 15 ani companiei SC CONCAS SA, de ce s-a construit un imobil care nu a fost în proiectul prezentat publicului etc). Prin sentința civilă nr. 6787/09.11.2021, instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamant ca neîntemeiată, sentință rămasă definitivă prin nerecurare.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2