Constructii

327

Șoseaua dintre Rovinari și Petrosani va fi reabilitată

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 90/21.07.2017, pentru proiectul:

„Reabilitare DN66, Rovinari- Petrosani, km 48+900- km 126+000 (faza II)- FAZA II”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.5 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1)  se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

-Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 133.977.772,27 lei;

-Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă 87.266.829,16 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

-Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 15.400.028,65 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2