Repere

563

INS: Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2023

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Potrivit ultimului raport emis de INS, la sfârșitul anului 2023 lungimea autostrăzilor a crescut cu 48 km  La 31.XII.2023, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86388 km, din care 17677 km (20,4%) drumuri naţionale, 35046 km (40,6%) drumuri judeţene şi 33665 km (39,0%), drumuri comunale. 

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 49,4% (42692 km) drumuri modernizate (în proporţie de 94,2% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 23,9% (20671 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere și 26,7% (23025 km) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 27,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 39,4% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din lungimea drumurilor naţionale, 6189 km (35,0%) erau drumuri internaționale, 997 km (5,6%) autostrăzi și 70 km (0,4%) drumuri expres, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 2161 km (12,2%) erau drumuri cu 4 benzi, 311 km (1,8%) drumuri cu 3 benzi şi 37 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 51,5% drumuri modernizate și 35,1% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

La 31.XII.2023, lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10611 km, din care 10515 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg şi 5 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu era de 44,5‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (206,3‰), regiunea Vest (60,0‰), regiunea Nord-Vest (47,8‰) și regiunea Sud-Muntenia (43,8‰).

La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare. (Foto: Dreamstime) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2