Constructii

401

La Baia Mare va fi construit Pasajul Italsofa (Baia Mare-Grosi)

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 52 pentru proiectul “Pasaj Italsofa (Baia Mare-Grosi)” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta:

asigurarea unei circulații în deplină siguranță și confort;

asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului;

desfăşurarea traficului de mic gabarit şi de mare tonaj în condiţii optime; încurajarea dezvoltării economice zonale, dezvoltare bazată pe creşterea turismului şi a investiţiilor la nivel de județ;

deplasarea în condiţii normale a posibililor turişti;

stabilizarea socială a zonei prin contribuția la reîntoarcerea locuitorilor care au migrat către alte orașe sau zone;posibilitatea de acces în condiții optime a mijloacelor de intervenție rapidă în caz de nevoie (pompieri, ambulanță, poliție etc.), precum și a mijloacelor auto pentru transportul școlar și cel public;

reducerea factorilor poluanți de mediu.

Valoarea totală a  proiectului este de 77,225,706.83 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 18,318,692.41 lei, cofinantarea nationala reprezinta 46,673,698.29 lei, iar TVA aferent reprezinta 12,233,316.13 lei.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii acestuia, respectiv din 29.03.2024 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2