Constructii

299

Planul pentru Autostrada Bucuresti-Brasov este revizuit din nou

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Cererea de Finanțare pentru proiectul „ Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.1

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului:

Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

ElaborareaProiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către Beneficiar (CNAIR);

Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

Valoarea totală a proiectului este de 73.084.259,17 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 6.031.836,52 lei, contributia proprie – 55.602.038,80 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 11.450.383,85 lei. Durata proiectului este de 83 luni.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2