Constructii

190

Proiectul variantei de ocolire a orasului Aleșd a fost modificat

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. si judetul Bihor, in calitate de Beneficiari și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 249/13.07.2023, pentru proiectul: „Varianta de ocolire a orasului Alesd”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante: 

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Varianta de ocolire a orasului Alesd”” este de 120.859.486,23 lei (Etapa I si Etapa II), iar valoarea totala a contractului de finantare aferent Etapei I, finantat in cadrul PIIM 2014-2020 este de 84.766.041,13 lei, dupa cum urmeaza:

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala  aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 61.227.816,59 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 10.804.908,81 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta de 18.333.076,19 fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. (Foto: Dreamstime)

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2