Constructii

388

Va începe modernizarea DN 29D Botoșani-Ștefănești

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 253/20.07.2023, pentru proiectul: "Modernizare DN 29D Botosqani-Stefanesti, km 2+800 – km 18+500 si km 21+800 – km 48+146”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 370.683.058,21 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 265.010.824,17 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 46.766.616,03 lei. Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 58.905.618,01 lei.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. (Foto: Freepik)

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2